Altrad Liv d.o.o.

Podjetje Altrad-Liv, d.o.o. je eno izmed 72 podjetij francoske družbe ALTRAD , ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo mešalnikov betona. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 z nakupom proizvodnega programa mešalnikov za beton od podjetja LIV Postojna. Danes je eno od pomembnih nosilcev gospodarskega razvoja v občini Rogašovci.

Kratka zgodovina:

Podjetje je nastalo v letu 1977 v sestavi takratnega LIV Postojna.

V letu 1979 se je tovarna uradno predala namenu v novih prostorih z imenom LIV Postojna TOZD »Oprema in orodja« Rogašovci. Bilo je eno izmed hčerinskih podjetij podjetja LIV Postojna. Z leti se je podjetje nekajkrat reorganiziralo in preimenovalo (PE Stroji, LIV Stroji, LIV Kolesa).

Proizvodni program na začetku je bil: proizvodnja orodij za množično proizvodnjo, proizvodnja mešalnikov betona, proizvodnja vozičkov za talni transport, kasneje tudi sestavni deli hidravličnih dvigal za nalaganje lesa. Največ zaposlenih 128 je bilo v letih 1985 – 1988.

Proizvodnjo orodij je zamenjala proizvodnja strežnih naprav na avtomatizacijo stiskalnic.

V letu 2003 se je tovarna razdelila na dva dela.

Proizvodnja mešalnikov je ostala na sedanji lokaciji, kjer proizvajamo več tipov mešalnikov od 125 pa do 300 litrov prostornine.

Izpostavljeni izdelki